What's on

27
April 2021
Tuesday
7:00 pm

Anatoly Nikitin Cello Ensemble
6+

Anton Andreev
cello
Lev Bespalov
cello
Andrei Efimovskii
cello
Igor Mnatsakanov
cello
Natalia Neskoromnaya
cello
Ivan Sendetsky
cello
Sergey Slovachevsky
cello
Evgeny Pilipchuk
cello
Nikolay Vasiliev
cello
Mikhail Vasiliev
harp
Inga Dzektser
Artem Vargaftik
presenter
St. Petersburg Cello Ensemble of Anatoly Nikitin
Rastrelli cello quartet
Kirill Kravtsov
artistic director, cello
Dmitrii Khrychev
cello
Yaroslav Cherenkov
conductor
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia