What's on

17
March 2023
Friday
3:00 pm

Khanedanyan. Opera "Alexander Nevsky"
6+

Ivan Stolbov
Larisa Gergieva
Yaroslav Petryanik
Ruslan Kutsenko
Dmitry Fedorov
Margarita Ivanova
Savva Khastaev
Dinar Dzhusoev
Ekaterina Latysheva
Regina Rustamova
Anna Vinogradova
Marina Trufanova
Artem Aleshin
Nikolai Yemtsov
Evgeny Khlestov
Anastasia Simanskaya
Julia Korotich
Tatyana Mashkova
Maxim Lunev
Alexey Repnikov
conductor
Soloists from the Academy of Young Singers
Hrayr Khanedanyan
Sacred Opera "Alexander Nevsky"

Organizers

ANO "Katarios"
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia