What's on

26
October 2021
Tuesday
7:00 pm
QR Code

Irina Sharapova
Anniversary Evening
6+

Yury Marusin
Oleg Pogudin
Larisa Yudina
Yekaterina Shimanovich
Svetlana Shilova
Yulia Mazurova
Dmitry Demidchik
Alexander Mikhaylov
Mikhail Gavrilov
Anna Mikhaylova
Alexander Boldachev
(Russia-Switzerland)
Denis Bystrov
Artem Volkhovsky
Yulia Ruleva
Irina Soboleva
Semen Zaborin
Yekaterina Venchikova
Anna Kurganova
Alexander Larionov
Anna Tadtaeva
Yaroslava Serdobolskaya
"Signum"
Petr Gaydukov
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia