What's on

21
Friday
7:00 pm

Russian romance evening
6+

Nikolai Shamov
Sergey Kochetov
Soloists Ensemble of the Andreyev State Russian Orchestra
Vladimir Fonin
artistic director
Glinka
Rimsky-Korsakov
Tchaikovsky
Mussorgsky
Zubov
Petrov
Dubuque
Varlamov
Obukhov
Steinberg
Malashkin
Prigozgin
Sheremetev
Bulakhov
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia