What's on

23
October 2021
Saturday
7:00 pm

Anatoly Kuznetsov and his Friends
6+

Anatoly Kuznetsov
Marina Shutova
Veronika Dzhioeva
Evgeny Nikitin
Akhmed Agadi
Askar Abdrazakov
Maria Safaryants
Olga Sosnovskaya
Ekaterina Semenchuk
Mikhail Kolelishvili
Grigory Chernetsov
Larisa Yudina
Maria Bayankina
Irina Churilova
Nadezhda Serdyuk
Yuri Vorobiev
Alexander Mikhaylov
Yulia Gertseva
Natalia Pavlova

Organizers

Anatoly Kuznetsov
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia